Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Yönetim Sistemi

 • • Kaliteli Ve Uygun Fiyatlı Üretim Yapmak
 • • Müşteriye Zamanında Teslim Etmek.
 • • Çağdaş Yönetim Sistemlerini Ve Modern Üretim Teknolojilerini Kullanmak.
 • • Sürekli Gelişme Ve Teknoloji Yenileme Faaliyeti İçinde Bulunmak.
 • • Kaliteli Üretim, Sağlıklı Çalışan Ve Güvenli İş Ortamı İle Çevreye Duyarlı Bir İş Yeri Olmak.
 • • Çalışanların Eğitimine Önem Vermek Ve Yedeklemek
 • • İşveren-Çalışan-Tedarikçi-Müşteri-Toplum Arasındaki Paydaşlık İlişkilerinde Verimli Ve Adil Olmak.

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

 • • Müşteriler Dâhil Tüm Paydaşlara Ait Bilgi Varlıklarının Güvenliğini Sağlamak,
 • • Bilgi Varlıklarını Yönetmek, Varlıkların Güvenlik Değerlerini, İhtiyaçlarını Ve Risklerini Belirlemek, Güvenlik Risklerine Yönelik Kontrolleri Geliştirmek,
 • • Gizlilik, Bütünlük Ve Erişilebilirlik İlkeleri Doğrultusunda Bilgi Varlıklarının Süreç Performanslarını Ölçmek Ve Sürekli İyileştirerek Yönetmek,
 • • Bilgi Güvenliği Olaylarının Ve İş Sürekliliğini Aksatacak Durumlarının Yol Açabileceği Muhtemel Risk Noktalarını Tespit Ederek Bunların Önüne Geçebilmek İçin Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetlerin Yerine Getirilmesini Sağlamak,
 • • Tabi Olduğu Ulusal Veya Uluslararası Düzenlemelerden, Yasal Ve İlgili Mevzuat Gereklerini Yerine Getirmekten, Anlaşmalardan Doğan Yükümlülüklerini Karşılamaktan, İç Ve Dış Paydaşlara Yönelik Kurumsal Sorumluluklarından Kaynaklanan Bilgi Güvenliği Gereksinimlerini Sağlamak.
 • • Kurum İtibarını Geliştirmek, Bilgi Güvenliği Temelli Olumsuz Etkilerden Korumak

 

Kaynak Yönetim Sistemi

 • • Yasal, Müşteri Ve Standart Gereklerini Karşılayan Kaynaklı Üretim Yapmak.
 • • Sertifikalı Kaynak Personeli Çalıştırmak.
 • • Entegre Yönetim Sistemi Gereklerine Uyumlu Çalışmak.
 • • Modern Kaynak Teknolojilerini Kullanmak.
 • • Sürekli Gelişme Ve Teknoloji Yenileme Faaliyeti İçinde Bulunmak.
 • • Kaliteli Üretim, Sağlıklı Çalışan Ve Güvenli İş Ortamı İle Çevreye Duyarlı Bir İş Yeri Olmak.
 • • Çalışanların Eğitimine Önem Vermek Ve Yedeklemek.
 • • İşveren-Çalışan-Tedarikçi-Müşteri-Toplum Arasındaki Paydaşlık İlişkilerinde Verimli Ve Adil Olmak.

 

Çevre Yönetim Sistemi

 • • İlgili Çevre Mevzuatı Gereklerini Karşılamak
 • • Çevre Yönetimi Sistemini Kurmak İçin Çalışmak
 • • Atıkları Minimuma İndirmek, Kirliliği Kaynağında Önlemek Ve Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Azaltmak.
 • • Çevre İle İlgili Acil Durumlar İçin Riskleri Belirlemek Ve Bunları Azaltmak.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • • Yöneticileri, Kendi Yönetimlerinde Veya Kontrollerinde Olan Tüm Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliğinden Sorumlu Hale Getirmek.
 • • Güvenli Çalışmayı, İşletmemizin Tüm Birimlerinde Çalışmanın Önkoşulu Yapmak.
 • • Sıfır İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Hedefine Ulaşmak İçin Üretimden Kaynaklanan Riskleri Belirleyip Değerlendirmek, Yapılan Çalışmalarla Bu Riskleri Elimine Etmek Veya Kabul Edilebilir Seviyeye Getirmek.
 • • İşletmemizin Uluslar Arası Ve Ulusal Mevzuatlara Uymasını Sağlamak.
 • • Sağlık Ve Güvenlik Konusunda Temel Performans Göstergelerinin Ölçümünü Ve Raporlamasını Yapmak.
 • • İşyerinde Olan Veya Ciddi Yaralanma İle Sonuçlanma İhtimali Olan Tüm Olay Ve Kazaları İncelemek Ve Tekrarının Önlenmesi İçin Gerekli İyileştirmeleri Yapmak.
 • • Tüm Çalışanlarımıza Bilgilendirme Ve Eğitim Programları Aracılığıyla, İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Uygun Beceri Ve Yetkinlikleri Kazandırmak, Kişisel Farkındalıklarını Artırmak.