Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Politikası

 • • Müşterinin istediği kalite standartlarında ve teslim sürelerinde hidrolik silindir üretmeyi,
 • • Ürettiğimiz hidrolik silindirlerin boyutsal farklılığında Türkiye ve AB’de öncü olmayı,
 • • Üretim esnasında mevcut yasal mevzuata ve müşteri şartlarına uymayı,
 • • Yenilikçi ürünler ortaya çıkarmak için gerekli altyapı ve kaynakları sağlamayı,
 • • Sektörün öncülüğünü sürdürülebilir kılmak için gerekli kaynak, donanım ve eleman desteğini oluşturmayı,
 • • Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini artırmayı,
 • • Kaliteli üretim, sağlıklı çalışan ve güvenli iş ortamı ile çevreye duyarlı bir iş yeri olmayı beyan ve taahhüt ediyoruz.

 

Bilgi Güvenliği Politikası

 • • Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği farkındalığına sahip olmasını, yayınlanmış tüm politika, süreç ve talimatlara uymasını,
 • • Faaliyetlerimiz ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,
 • • Bilgi güvenliği ihlallerinin yönetilmesi ve tekrarlarının önlenmesini,
 • • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakların bulunmasını sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

 

Kaynak Politikası

 • • Yasaların, müşterilerin ve standardın gereklerini karşılayan kaynaklı üretim yapmak,
 • • Sertifikalı kaynak personeli çalıştırmak,
 • • Entegre yönetim sistemi gereklerine uyumlu çalışmak,
 • • Modern kaynak teknolojilerini kullanmak, 
 • • Sürekli gelişme ve teknoloji yenileme faaliyeti içinde bulunmak.
 • • Kaliteli üretim, sağlıklı çalışan ve güvenli iş ortamı ile çevreye duyarlı bir iş yeri olmak.  
 • • Çalışanların eğitimine önem vermek ve yedeklemek,
 • • İşveren-çalışan-tedarikçi-müşteri-toplum arasındaki paydaşlık ilişkilerinde verimli ve adil olmak.

 

Çevre Yönetim Sistemi

 • • İlgili çevre mevzuatı gerekliliklerini karşılamak,
 • • Çevre yönetimi sistemini kurmak ve işlemesini sağlamak,
 • • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
 • • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.

 

İSG Politikası

 • • Yöneticileri, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu hale getirmek,
 • • Güvenli çalışmayı, işletmemizin tüm birimlerinde çalışmanın önkoşulu yapmak,
 • • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için üretimden kaynaklanan riskleri belirleyip değerlendirmek, yapılan çalışmalarla bu riskleri elimine etmek veya kabul edilebilir seviyeye getirmek,
 • • İşletmemizde uluslararası ve ulusal mevzuatlara uyumlu bir şekilde çalışılmasını sağlamak,
 • • Sağlık ve güvenlik konusunda temel performans göstergelerinin ölçümünü ve raporlamasını yapmak,
 • • İşyerinde olan veya ciddi yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan tüm olay ve kazaları incelemek ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeleri yapmak,
 • • Tüm çalışanlarımıza bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygun beceri ve yetkinlikleri kazandırmak, kişisel farkındalıklarını artırmak.

buradan aşağıyı kopyala

Button should be enabled if at least one checkbox is checked