Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Politikası

 • • Müşterinin istediği kalite standartlarında ve teslim sürelerinde hidrolik silindir üretmeyi,
 • • Ürettiğimiz hidrolik silindirlerin boyutsal farklılığında Türkiye ve AB’de öncü olmayı,
 • • Üretim esnasında mevcut yasal mevzuata ve müşteri şartlarına uymayı,
 • • Yenilikçi ürünler ortaya çıkarmak için gerekli altyapı ve kaynakları sağlamayı,
 • • Sektörün öncülüğünü sürdürülebilir kılmak için gerekli kaynak, donanım ve eleman desteğini oluşturmayı,
 • • Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini artırmayı,
 • • Kaliteli üretim, sağlıklı çalışan ve güvenli iş ortamı ile çevreye duyarlı bir iş yeri olmayı beyan ve taahhüt ediyoruz.

 

Bilgi Güvenliği Politikası

 • • Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği farkındalığına sahip olmasını, yayınlanmış tüm politika, süreç ve talimatlara uymasını,
 • • Faaliyetlerimiz ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,
 • • Bilgi güvenliği ihlallerinin yönetilmesi ve tekrarlarının önlenmesini,
 • • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakların bulunmasını sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

 

Kaynak Politikası

 • • Yasaların, müşterilerin ve standardın gereklerini karşılayan kaynaklı üretim yapmak,
 • • Sertifikalı kaynak personeli çalıştırmak,
 • • Entegre yönetim sistemi gereklerine uyumlu çalışmak,
 • • Modern kaynak teknolojilerini kullanmak, 
 • • Sürekli gelişme ve teknoloji yenileme faaliyeti içinde bulunmak.
 • • Kaliteli üretim, sağlıklı çalışan ve güvenli iş ortamı ile çevreye duyarlı bir iş yeri olmak.  
 • • Çalışanların eğitimine önem vermek ve yedeklemek,
 • • İşveren-çalışan-tedarikçi-müşteri-toplum arasındaki paydaşlık ilişkilerinde verimli ve adil olmak.

 

Çevre Yönetim Sistemi

 • • İlgili çevre mevzuatı gerekliliklerini karşılamak,
 • • Çevre yönetimi sistemini kurmak ve işlemesini sağlamak,
 • • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
 • • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.

 

İSG Politikası

 • • Yöneticileri, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu hale getirmek,
 • • Güvenli çalışmayı, işletmemizin tüm birimlerinde çalışmanın önkoşulu yapmak,
 • • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için üretimden kaynaklanan riskleri belirleyip değerlendirmek, yapılan çalışmalarla bu riskleri elimine etmek veya kabul edilebilir seviyeye getirmek,
 • • İşletmemizde uluslararası ve ulusal mevzuatlara uyumlu bir şekilde çalışılmasını sağlamak,
 • • Sağlık ve güvenlik konusunda temel performans göstergelerinin ölçümünü ve raporlamasını yapmak,
 • • İşyerinde olan veya ciddi yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan tüm olay ve kazaları incelemek ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeleri yapmak,
 • • Tüm çalışanlarımıza bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygun beceri ve yetkinlikleri kazandırmak, kişisel farkındalıklarını artırmak.