Leader of Turkey in the field of Hydraulic Cylinders since 1950

Kayahan olarak sürdürülebilir büyüme için sürekli çalışmaktayız!..

 

 1. Dürüstlük ve etik kurallara %100 uyulması için gerekli dokümantasyon ve yönetim alt yapısı kurulmuş ve işletilmeye başlanmıştır. Gerek çalışanlarımızla, gerekse müşteri, taşeron ve tedarikçilerimizle yaptığımız sözleşmelerde ilgili maddelere yer verdik.
 2. Kanun ve yönetmeliklere tam uygunluk sağlanmakta, ilgili bakanlık denetlemelerinden hatasız geçilmektedir.
 3. Dokümantasyon sistemimizi yolsuzluk ve rüşvetin engellenmesi, adil rekabet ve anti-tröst mevzuata uyumlu hale getirdik; müşteri ve tedarikçilerimizle yaptığımız sözleşmelerde konuyla ilgili maddelere yer verdik.
 4. Tüm kayıtlarımız şeffaflık ve açık bir şekilde tutulmakta, talep halinde ilgili makamlara iletilmektedir.
 5. Ürün ve üretim kalitesini yükseltmek için ISO 9001 Kalite, ISO 3834 Kaynak ve EN 1090 Kaynak Kabul yönetim sistemi sertifikasyonu sağlanmış ve başarıyla devam ettirilmektedir. Ayrıca, AS9100 Uzay ve Havacılık Kalite Yönetim Sistemi standart gereklerini karşılamak için çalışmalara başlanmıştır.
 6. Fikri mülkiyet ve şirket varlıklarının korunması/gizliliği için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standart gereklerine uyulmaktadır.
 7. İnsan haklarının güvence altına alınması için ISO 26001 Sosyal Sorumluluk standart gereklerine uyulmaktadır.
 8. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standart gereklerine uyulmaktadır.
 9. Tedarik zinciri yönetimi yukarıda belirtilen standartların gereklerine göre gerçekleştirilmektedir.
 10. Çevrenin korunması ve iklim değişikliğinin azaltılması için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standart gereklerine uyulmaktadır.
 11. Ayrıca, şirket olarak tüm fabrika binamızın çatısına yaklaşık 15 bin m2 güneş paneli döşeyerek, kurulgüç olarak 2 megavat elektrik enerjisi üretmeye başladık. Yatırımımız, kendi ihtiyacımızı karşılamaya yettiği gibi, fazlası Konya elektrik tüketimine katkı vermektedir. 2080 kWp çatı üstü GES’imiz (güneş enerji santrali) sayesinde, toplamda yıllık 2.100 ton karbondioksit salınımı engellenmiş olacaktır.
 12. Bunun yanı sıra karbon ayak izi hesaplama ve hedef belirleme çalışmalarına da başlanmıştır.